ANBI

Slide 1

ANBI

Het beleidsplan
RSIN 006276295
KVK 41197340
Het beloningsbeleid
Hier kunnen we voor nu kort en krachtig over zijn. Er is nog geen financieel beloningsbeleid. Onze vrijwilligers werken voor ons met hun hart en ziel. In het verleden hebben we vrijwilligersvergoeding gegeven maar dit gebeurd niet meer. Onze vrijwilligers krijgen af en toe een presentje als ze met een bepaalde activiteit of evenement hebben meegewerkt en ze krijgen onkostenvergoeding, maar verder geeft de stichting nog geen gelden uit aan beloningen. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn dan gaan we ons beloningsbeleid uiteraard hierop aanpassen.
Financieel jaaroverzicht 2019
Financieel jaaroverzicht 2020
Financieel jaaroverzicht 2021
Financieel jaaroverzicht 2022
Zoek ons op in het ANBI register

Bestuurders
Naam Onvlee, Yvonne Mariska Roswitha Monique
Datum in functie 30-03-2017 (datum registratie: 26-04-2017)
Penningmeester

Naam Kenepa, Allisha Savannah Shanet
Datum in functie 01-12-2017 (datum registratie: 20-12-2017)
Secretaris

Naam Noughient, Marly Raymond
Datum in functie 01-12-2017 (datum registratie: 20-12-2017)
Voorzitter

Heeft u ondanks alle informatie die u over ons kunt vinden toch nog vragen, dan mag u ons altijd een bericht sturen via het contactformulier.

Slide 1

ANBI

- Wij zetten ons voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
- Wij hebben met het geheel van onze algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
- Wij voldoen aan de integriteitseisen.
- De bestuurders of beleidsbepalers van ons mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
- Er is sprake van gescheiden vermogen.
- Wij houden niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk. Daarom moet ons eigen vermogen beperkt blijven.
- De beloning voor ons bestuur is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
- We hebben een actueel beleidsplan.
- We hebben een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
- Geld dat overblijft na eventuele opheffing van onze stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
- Wij voldoen aan alle administratieve verplichtingen van de belastingdienst.